Община мъглиж - официален сайт

Съобщение

 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

   Живеещите в чужбина граждани на община Мъглиж, трябва да имат настоящ адрес в Общината, ако искат да гласуват на предстоящите местни избори. Конкретният текст в Изборен кодекс, чл.396 гласи:
  „Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.”
   „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл.396 от ИК е:
    1.Български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство.
      2.Български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Р.България.
    3.Гражданин на друга държава- членка на ЕС, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца пред датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата, имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
   Компетентна помощ може да получите от служителите на ГРАО при Община Мъглиж:

      -Телефон за връзка от 8.30 до 17 часа ,всеки работен ден:
      04321 3321

      -Можете да пишете на следния e-mail (на вниманието на служителите в ГРАО):
       ob_maglizh@mail.bg

      -При кметовете и кметските наместници на съответното населено място.

  ОБЩИНА МЪГЛИЖ    
Good Performance tracking counterGood Performance tracking counterGood Performance tracking counter

Времето в Мъглиж

11°C

Събота, 28.03.2015 г.
16:15 ч.

Мъглижки манастир

Манастирът „Свети Николай“ е основан е по времето на Втората българска държава и сведенията за него са оскъдни. Според преданието манастирът бил основан от цар Калоян през 1197 г. след победата му над кръстоносците в битката край Мъглиж.

Анкета

Доволни ли сте от развитието на града?