Община мъглиж - официален сайт

Съобщение

SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004

 Община Мъглиж информира жителите на гр.Мъглиж за възможни смущения в нормалното налягане на водоподаването в Източния край на града.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Общинска администрация Мъглиж Ви уведомява:

     1. От 25 юни до 12 юли 2015 год. от 08.00 ч. до 22.00 ч., ще се проведе третиране на тютюн с препарат „БИ – 58” карантинен срок 21 дни, при доза 200 мл/дка и „Ридомил голд МЦ 68 ВГ”, карантинен срок 14 дни, при доза 250 гр./дка.
     2. Подлежащи на третиране терени са в местност “Беловец”, площ 120 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседното селище на 7 км. и местността „Пишмана” с площ 500 дка, отстоящи на 5 км. от населено място.

Вземете мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с извършването на строително-монтажни работи на моста над р.Тунджа при с. Юлиево, временно се ограничава движението на моторни превозни средства от 07.05.2015 год. до приключване на строително-монтажните работи по съоръжението.За предвижване да се използват обходни маршрути.
                                                                       Общинска администрация
                                                                                      гр.Мъглиж

 Good Performance tracking counterGood Performance tracking counterGood Performance tracking counter

Времето в Мъглиж

24°C

Неделя, 05.07.2015 г.
16:17 ч.

Мъглижки манастир

Манастирът „Свети Николай“ е основан е по времето на Втората българска държава и сведенията за него са оскъдни. Според преданието манастирът бил основан от цар Калоян през 1197 г. след победата му над кръстоносците в битката край Мъглиж.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?