Община мъглиж - официален сайт

Информация за преценяване необходимостта от ОВОЗ относно инвестиционно предложение за изграждане на един брой нов тръбен кладенец в УПИ ХІІІ-1654, кв.117 с.Ягода, собственост на ЕТ”ЕГРОЯ-Н-Недялко Недялков”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?